Trots presenteert Noorderbreedte Poppo en Engel, een fotoboek van Gea Schenk.

Trots presenteert Noorderbreedte Poppo en Engel, een fotoboek van Gea Schenk.

Het is het kalme ritme van de dagelijkse handelingen. De tafel die als in een stramme pas de deux voor de duizendste keer wordt gedekt met het boerenbontzeiltje, de yoghurt in hetzelfde bord als de aardappelen: het bekijken van het leven van Poppo en Engel is alsof er een luikje naar een voorbije tijd opengaat.
Broederliefde
In 2012 ontmoet fotografe Gea Schenk de tweeling Poppo en Engel (1927). Altijd zijn de broers samen. Na een leven van hard werken op de boerderij bij het Groningse Wagenborgen verhuizen ze op tweeëntachtigjarige leeftijd naar een aanleunwoning in het dorp. Schenk volgt ze daar ruim twee jaar. Het levert een intiem beeldverhaal op over kracht en kwetsbaarheid, verbroedering en verbondenhei…