De zondeval als symbool van de vergankelijkheid van kerkgebouwen. En een NAM die zich meer als Planta dan als Brinta gedraagt. Het is allemaal een kwestie van smaak of geen smaak.

De Sint-Hippolytuskerk in Middelstum heeft nog altijd de allure van een kathedraal. Alsof de parochianen in 1594 een oogje hebben dichtgeknepen en sindsdien het verbod op het belijden van het katholieke geloof in Groningen hebben genegeerd. De gotische kruiskerk, gebouwd in opdracht van Onno van Ewsum in de tweede helft van de vijftiende eeuw, kan bogen op fraaie schilderingen in de gewelven die de cyclus vormen van de heilsgeschiedenis, een enkele naar het voorbeeld van de bekende schilder Albrecht Dürer. Plus op een carillon met maar liefst dertig klokken en een orgel van Petrus van Oeckelen uit 1863. Misschien is het, mede door de voortreffelijke akoestiek, wel een van de mooiste plekken voor concerten in dit deel van de provincie.

De schilderingen hielden zich eeuwenlang verborg…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.