Noorderbreedte organiseert ter ere van het veertigjarig bestaan een ontwerpwedstrijd. We nodigen alle creatieve studenten in Noord-Nederland uit om een omslag (voor- én achterkant) voor de jaargang 2017 te ontwerpen. Noorderbreedte verschijnt vijf keer per jaar. Dus je hebt vijf keer kans op de prijs: publicatie van jouw ontwerp.

Noorderbreedte organiseert ter ere van het veertigjarig bestaan een ontwerpwedstrijd. We nodigen alle creatieve studenten in Noord-Nederland uit om een omslag (voor- én achterkant) voor de jaargang 2017 te ontwerpen. Noorderbreedte verschijnt vijf keer per jaar. Dus je hebt vijf keer kans op de prijs: publicatie van jouw ontwerp.

Het themaHet thema van de wedstrijd is ‘noorderlingen’. Wie ben jij, wie zijn wij, wat houdt ons bezig? Hoe verhouden we ons tot elkaar, tot de ander, tot onze omgeving? Voel je vrij om het thema naar eigen inzicht in te vullen.

Over NoorderbreedteNoorderbreedte houdt al veertig jaar scherp in de gaten hoe we in Noord-Nederland omgaan met onze leefomgeving. Belangrijke thema’s zijn: landschap, architectuur, ruimtelijke ordening, cultuurhistorie, natuur, …