Noorderbreedte en De Moanne nodigen je uit voor een avond live in het weiland.

Noorderbreedte en De Moanne nodigen je uit voor een avond live in het weiland.

Kom bried mar op myn lân  (Elmar Kuiper)

Op 12 mei 2016 zijn we ’s avonds te gast in het land van boer Murk Nijdam in Wommels, om te luisteren naar weidevogels en poëzie.

Vogels: grutto, leeuwerik, kievit, tureluur, scholekster enz.
Dichters: Simon Oosting, Elmar Kuiper en Willem Tjebbe Oostenbrink

Entree: 10 euro (inclusief koffie of thee met koek, en een hapje en een drankje)
Er is beperkt plaats. Geef je op via stichting@noorderbreedte.nl

 Drukwerk

NB_NAAM_LOGO_ZW_web