Al sinds 2008 zorgt Roeg en Roem een frisse wind op het gebied van wonen en leefbaarheid in het Noorden. Dit jaar verhuisde ze naar een hip pand aan het Boterdiep in Groningen en vorige week presenteerde ze het nieuwe jaarprogramma. Genoeg reden dus om de dames van het platform, Dien Wiersma (36) en Mette Wijling (30), eens op te zoeken.

Al sinds 2008 zorgt Roeg en Roem voor een frisse wind op het gebied van wonen en leefbaarheid in het Noorden. Dit jaar verhuisde ze naar een hip pand aan het Boterdiep in Groningen en vorige week presenteerden ze het nieuwe jaarprogramma. Genoeg reden dus om de dames van het platform, Dien Wiersma (32) en Mette Wijling (30), eens op te zoeken.

We worden verwelkomd op de nieuwe werkplek, een oud schoenenmagazijn verbouwd door AAS architecten. Nadat we uit een groot assortiment van koffie – van latte macchiato tot espresso – hebben gekozen, nemen we plaats aan een enorme, witte picknicktafel.

Kunnen jullie uitleggen wat Roeg en Roem precies doet?
Dien:Wij vernieuwen, prikkelen en brengen mensen samen om op een andere manier te denken over wonen en leefbaarheid. Op onze website plaatsen we alles wat ons inspireert op het gebied van wonen, leefbaarheid en wijkvernieuwing. Mensen kunnen ’s ochtends, met een kopje koffie onze site doornemen en dan zijn ze weer op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen. Hoe noemden we dat ook al weer?’
Mette: Een digitaal café. En analoog organiseren we evenementen, workshops en lezingen over thema’s die spelen bij onze doelgroep. Op die manier brengen we mensen bij elkaar, en laten we ze met een andere blik naar leefbaarheid, werken en wonen kijken. Er zijn verschillende mensen bij ons aangesloten; van ambtenaars tot kunstenaars.’

Wat zijn de thema’s die zoal voorbijkomen?
Dien: ‘Onze maatschappij staat voor verschillende uitdagingen. Het groeiende aantal vluchtelingen bijvoorbeeld. Er zijn heel veel mensen die een verblijfsvergunning hebben, maar die nog steeds vastzitten in azc’s. We vragen ons dan af, wat kunnen wij doen? We organiseren daar nu een middag over, ‘mensen over grenzen’, want de vluchtelingen zijn ook gewoon onze doelgroep.’
Mette: ‘Maar het moet niet een klaag- en zaagmiddag worden. We willen dat er altijd een doe-component aan zit. En een Roeg en Roem sausje.’

Een Roeg en Roem sausje?
Dien: ‘Als mensen naar ons toe komen dan weten ze dat het nooit saai is, we doen het altijd net een beetje anders. We proberen bijvoorbeeld altijd op een gekke plek te zitten of iets geks met de ruimte te doen. Bij de vorige bijeenkomst hadden we ballonnen met lachgas in de ruimte losgelaten. Daaraan hadden we kaartjes met inspirerende teksten of vragen gehangen. Zo kon je letterlijk inspiratie uit de lucht plukken.’
Mette: ‘We proberen mensen buiten hun functie en eigen hokjes te laten denken. Mensen bij de gemeente denken bijvoorbeeld na over de vraag hoe ze de burger moet aanspreken. Maar dat is toch heel vreemd? Ze vergeten dan ze zelf ook gewoon burgers zijn!’

Hoe zijn jullie bij Roeg en Roem terecht gekomen?
Dien: ‘Ik heb bouwkunde gestudeerd en heb daarna altijd in de stedenbouw gewerkt. Bij Roeg en Roem worden de stenen ingeruild voor mensen, en dat vind ik heel leuk. Ik kom uit het kleine dorpje Pieterzijl, toen ik ging studeren dacht ik nooit meer terug te komen. Maar voor de liefde kwam ik toch terug, en toen besefte ik me dat er eigenlijk niets boven Groningen gaat. De mensen zijn hier nuchter, eerlijk en open, daar hou ik van.’
Mette: ‘Ik heb interculturele communicatie gestudeerd en zat voor mijn studie veel in het buitenland. Ik dacht dat je mijn studie niet terug zou vinden in één land, maar door mijn werk met wijkteams kwam ik er achter dat alles eigenlijk over interculturele communicatie gaat. Je moet jezelf altijd verstaanbaar maken en bruggen slaan. Toen kwam Roeg en Roem op mijn pad en daar vind ik dat ook heel erg terug.’

Om de twee jaar wisselt de samenstelling van Roeg en Roem, om te voorkomen dat ze vastlopen in patronen. Jullie zijn begonnen in 2015, hoe was het samen te beginnen in een bedrijf dat al bestond?
Mette:Toen Roeg en Roem ontstond was het vooral een beetje trappen tegen het establishment.’
Dien:Maar er is sindsdien heel veel veranderd. We moeten nu een andere rol vervullen. We vroegen ons in het begin wel af wat die rol precies was.’
Mette: ‘Ja we dachten: waarom zijn wij (Roeg en Roem, red.) nog op aard?’
Dien:We zijn toen heel veel kopjes koffie gaan drinken met ons netwerk en toen kregen we gelukkig te horen dat ze ons nog steeds heel belangrijk vonden. Bij ons zijn verschillende grote en kleine bedrijven aangesloten, wij zijn een verbindende factor. Het verbinden is steeds belangrijker geworden. Vόόr de crisis konden mensen op hun eigen eilandje met geld strooien en dingen uitproberen, dat kan nu echt niet meer.’
Mette:Grote bedrijven, zoals wooncorporaties en gemeenten, hebben minder geld. Het moet meer uit kleine organisaties en de mensen zelf komen.’

Wat is jullie streven voor het aankomende jaar?
Dien:
‘De thema’s van 2016 zijn ‘Zoek elkaar op!’ en ‘Er is genoeg roemte voor iedereen.’ Delen vinden wij heel belangrijk. We moeten niet bezig zijn met een wedstrijd maar samenwerken. De vragen die er nu in de maatschappij zijn vragen ook om samenwerking.’

Het nieuwe jaarprogramma van Roeg en Roem vind je hier

Mettdien

Mathilde Pruntel, Netwerker leefbaarheid bij gemeente Slochteren, over Roeg en Roem: Ik denk dat Roeg en Roem heel belangrijk is. We bevinden ons in een wereld waar vernieuwing belangrijk is. Roeg en Roem is onafhankelijk en pioniert op het gebied van wijkvernieuwing. Hun aanpak werkt omdat ze professionals en creatievelingen mixen. Door het brede publiek krijg je ook een breder beeld van de werkelijkheid.

Voorbeeld van een project:
WIJKateliers
Afgelopen najaar organiseerde Roeg en Roem een leergang in WIJKateliers. Op drie verschillende locaties werden maatschappelijke vraagstukken behandeld over wonen en leefbaarheid. In de dorpskerk in Rottevalle werd er nagedacht over een nieuw te bouwen, duurzaam dorpshuis. In de Emmense wijk Emmerhout dachten ze na over welbevinden in de wijk. En in Selwerd bespraken ze hoe maatschappelijke waarde kan worden omgezet in geld.

Mensen over Grenzen
Vluchtelingen met een verblijfsstatus zijn geen vluchtelingen meer. Roeg en Roem vindt dat we ze daarom moeten helpen om hier een leven voort te zetten of op te bouwen. Samen met Accolade organiseert Roeg en Roem een brainstormmiddag om na te denken over hoe deze groep mensen kan wonen, en hoe wij ze kunnen opvangen. De bijeenkomst vindt plaats op 26 mei 2016.