Scheuren in muren, gevels die gestut moeten worden en daken die instorten. Gebouwen in Groningen krijgen flink wat te verduren door de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. Talloze architecten en bouwers onderzoeken momenteel hoe we in het gebied toch veilig kunnen blijven wonen en werken. Ze denken niet alleen na over het behoud van de huidige gebouwen en over preventie, maar ook over de toekomst van de architectuur. Die zou door de aardbevingen wel eens een omslag kunnen maken.

 

 

De NAM schatte eerder al dat zo’n 50.000 woningen in Noordoost-Groningen moeten worden verstevigd om bestand te zijn tegen nieuwe aardbevingen. Het bedrijf heeft een aantal testhuizen aangekocht om te onderzoeken welke maatregelen genomen moeten worden bij verschillende typen huizen. Middels een prijsvraag voor bouwbedrijven, ingenieurs- en achitectenbureaus hoopt de NAM inventieve oplossingen toe te kunnen passen op deze bestaande woningen.

Ondertussen hebben het Alfa-college, de Hanzehogeschool en Rijksuniversiteit Groningen het EPI-centrum Noord-Nederland opgericht, een kenniscentrum, gericht op aardbevingsbestendig bouwen. De eerste lichting studenten is inmiddels begonnen aan de opleiding ‘aardbeving en de diepe ondergrond’.

De Rijksoverheid werkt aan een richtlij…