Deze kerstdagen doken we, gewapend met laptops, onder in BoLo, de nieuwe troetelwijk van hip en booming Amsterdam. Het was een soort CSI, omdat we tussen de schrijfuren door fietstochtjes maakten door de naoorlogse wijken waarover in maart een boek verschijnt. BoLo, wij moesten ook even wennen, staat voor Bos en Lommer en is de eerste wijk waar vlak voor 1940 de stedenbouwkundige en architectonische idealen van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) uit 1934 werkelijkheid werden. De ambitie was groot: zoals de maatschappelijke verhoudingen van de zeventiende-eeuwse koopmansstad in de grachtengordel hun uitdrukking kregen, zo moesten de waarden van de twintigste eeuw gestalte krijgen in het AUP. Dit was de eeuw van de sociale gelijkheid, de vrije mens die zichzelf kon ontplooien en in moder…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.