Jantien de Boer raakte met haar artikel over landschapspijn een open zenuw in de Friese samenleving. Nu ligt er een pamflet, voor het hele land.

Het begon met een zeurend
plekje. Maar de pijn werd steeds erger en nu doet haar hele lichaam zeer.
Jantien de Boer, journaliste bij de Leeuwarder Courant, lijdt aan landschapspijn. De doodse stilte op
het land in het voorjaar doet fysiek pijn. Er is een verlangen naar de kleuren en
de geuren van het oude boerenland, vol kruiden en bloemen. Vol leven.
Nostalgie, zou je kunnen oordelen, maar de teruggang van de biodiversiteit valt
niet te ontkennen. ‘We hebben ons land kapotgemaakt.’ En hoe meer De Boer zich in de materie verdiepte – ‘je moet alles weten, anders word je onderuitgehaald’ – hoe ingewikkelder het raderwerk werd dat zich voor haar
ogen ontvouwde. Het neoliberale systeem van de wereldmarkt kwam tegenover de
pinksterbloem en de weidevogel te staan, die De Boer op haar dagelij…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.