Het College van Rijksadviseurs brengt op 22 en 23 mei een bezoek aan de provincie Groningen. Doel van dit werkbezoek is het uitwisselen van kennis over de ruimtelijke opgave van het Noorden.  Thema ’s die aan de orde komen zijn de gevolgen van de krimp, de aardbevingen, de energietransitie en de zoektocht naar ruimtelijke kwaliteit in stad Groningen en het ommeland.

-tekst: College van Rijksadviseurs-

Het werkbezoek start met op 22 mei in Groningen, waar Rijksbouwmeester Floris Alkemade samen met de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf de tentoonstelling Wonen in Stadshart opent.

Tijdens deze tweedaagse bezoekt het College van Rijksadviseurs  meerdere locaties in de provincie. Een daarvan is het Onderdendam, waar bewoners zelf aan de slag zijn gegaan met het opstellen van een dorpsvisie en actieplan voor een toekomstbestendig dorp. Ook gaan de Rijksadviseurs naar Delfzijl, waar het centrum de komende tijd zal veranderen,  We rijden door Delfzijl -Noord, waar op een groot leeg terrein door bewoners een wijkpark aangelegd is.

Ook gaan de Rijksadviseurs in gesprek met vertegenwoordigers van diverse organisaties en met bewoners. Ze spreken o.a. met Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, Gedeputeerden Fleur Gräper (Ruimtelijke ordening, erfgoed, ruimtelijke kwaliteit) en Eelco Eikenaar (leefbaarheid, wonen, gaswinning).

Openbare lezing
Het College van Rijksadviseurs geeft op 23 mei is een openbare lezing aan de Gedempte Zuiderdiep 98 in Groningen. Rijksbouwmeester Floris Alkemade geeft een toelichting op zijn essay, ‘De emancipatie van de periferie’. Rijksadviseur Daan Zandbelt geeft een toelichting op zijn rapport ‘Sterk Noord Nederland’ en Rijksadviseur Berno Strootman licht tijdens deze lezing de werkagenda toe van het College van Rijksadviseurs. Deze agenda, die vorige week is gepubliceerd, formuleert de thema’s waarop het College van Rijksadviseurs het Rijk de komend jaren zal adviseren: energie en klimaat, mobiliteit en verstedelijking, en het Nederlandse landschap.

College van Rijksadviseurs

Het College van Rijksadviseurs bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseur Berno Strootman en Rijksadviseur Daan Zandbelt. Het College van Rijksadviseurs adviseert het Rijk over ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Het CRa staat voor integrale kwaliteitsborging binnen ruimtelijke projecten waarbij het Rijk is betrokken. Het CRa hanteert een brede definitie van ruimtelijke kwaliteit, waarbij naast integraliteit verbinding en diversiteit kernwaarden zijn. Het College maakt zelf geen ontwerpen of plannen, maar faciliteert de ruimtelijke planvorming. De verbindende blik van de ontwerper staat daarbij steeds centraal.

Hier een link naar een artikel van Ineke Noordhoff over o.a. ‘De Emancipatie van de periferie’.
Hier een link naar een interview met Floris Alkemade over het essay ‘De emancipatie van de periferie’.