De kwaliteit van Gorecht moet omhoog en het goede nieuws is dat er kansen en plannen zat zijn om dat te realiseren. De regio ten zuidoosten van Stad stond centraal tijdens de Dag van het Groninger landschap in Haren.

Wat te denken van het herstellen van de Hunze door Groningen? Het Groninger Landschap doet onderzoek naar de mogelijkheden om de oude rivier weer zichtbaar te maken in de stad. Het is een van de plannen die gepresenteerd worden op de tweede editie van de Dag van het Groninger landschap, in de Biotoop in Haren. Professionals, wetenschappers en beleidsmakers zijn hier op uitnodiging van Het Groninger Landschap (HGL), Landschapsbeheer Groningen en het Kenniscentrum Landschap van de RUG, bijeen om te praten over het landschap van Gorecht, het gebied ten zuidoosten van Groningen. En iedereen is het eens: het is hier al heel mooi, maar het kan nog beter. Of in vaktermen, het gebied moet doorontwikkeld worden.

Parijs, maar dan beter
Peter Veenstra van LOLA Landscape Architects en adviseur ruimtelijke kwaliteit regio Groningen-Assen heeft daar wel ideeën over, over dat doorontwikkelen. Hij roemt de autonome en eigenzinnige positie van Stad, decentraal gelegen ten opzichte van grote economische zones als de Randstad en het Duitse Ruhrgebied. Net als Parijs eigenlijk, vindt Veenstra, maar dan beter, want hier is de relatie tussen stad en Ommeland veel meer in balans. Maar de Regio Groningen-Assen heeft nog wel een wensenlijstje. Betere verbindingen bijvoorbeeld – wat te denken van een veerdienst tussen Groningen CS en Terschelling? Niet Gorecht, maar wel interessant. In Gorecht moet de focus op sterke plekken als het Paterswoldsemeer en de Onlanden komen te liggen, meent Veenstra, en er moet bijvoorbeeld een zonering van natuurgebieden komen. Gezinnen stellen nu eenmaal andere eisen aan de wijze waarop ze willen recreëren dan yuppen.

Impuls voor de stad
Het Hunzeplan van Het Groninger Landschap heeft ook tot doel om de verbinding met Stad te verbeteren, vertelt Rob Reintsema van HGL: ‘Geen betere plek om mensen bij het landschap te betrekken dan ín de stad. Dan gaan ze later wel naar het buitengebied.’ Maar het plan betekent meer dan dat; herstel van de Hunzeloop is ook een impuls voor de oostelijke stadsrand volgens Reintsema. Daarom is er naast de natuur- en landschappelijke waarden van het project aandacht voor recreatie, gezondheid, leefbaarheid, vestigingsklimaat en cultuurhistorie.

Plangebied en tracé Stad aan de Hunze. Afbeelding: Het Groninger Landschap

Unieke ontstaansgeschiedenis
Wat maakt het Gorecht nu eigenlijk bijzonder, waar kun je als regio mee de boer op? ‘Houtwallen’, roept het publiek, en: ‘landgoederen’. Dat Gorecht sinds 2015 deel uitmaakt van De Hondsrug Unesco Global Geopark, het enige Geopark in Nederland, lijkt nog niet helemaal doorgedrongen. Marnix Deterd Oude Weme, projectmedewerker, legt het graag nog een keer uit. Het Geopark, nu dus van Coevorden tot aan Groningen Stad, is een regio met een unieke geologische ontstaansgeschiedenis, bijzondere archeologische waarden en een aantrekkelijk cultuurlandschap. Nu het Gorecht aanhaakt, moet dat als de wiedeweerga Unescoproof worden gemaakt en dus komen er ‘hotspots’ en zijn er tien ‘verhaallijnen’ bedacht die de verschillende verhalen van het gebied vertellen. In Noordlaren wordt het verhaal van de esdorpen en de agrarische ontwikkeling van het gebied verteld, en in het Noordlaarderbos het verhaal van het prehistorisch landschap, de grafheuvels en celtic fields, om maar een paar voorbeelden te noemen.

’s Middags neemt het gezelschap alvast een voorproefje, er staat een flinke fietstocht langs het landschappelijk schoon van Gorecht op het programma. Een uitgelezen kans voor alle plannenmakers om elkaar en elkaars plannen beter te leren kennen en wellicht op elkaar af te stemmen. Zodat er niet dwars door elkaars plannen doorontwikkeld wordt.