Hoe verhoudt de architectuur, de ‘buitenkant’, van een boerderij zich tot het landschap? En hoe heeft het veranderd gebruik van de boerderij zijn weerslag op de ruimtelijke kwaliteit in Groningen? In de tentoonstelling Boerderij in Beeld geven fotografen Marieke Kijk in de Vegte en Harry Cock antwoord op deze vragen.

Leg in zes beeldverhalen het huidige gebruik van de Groninger boerderijen vast. Die opdracht gaf de museumboerderij van Landgoed Verhildersum in Leens aan Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte, twee fotografen van wie ook geregeld foto’s te zien zijn in Noorderbreedte. De resulterende foto-expositie maakt deel uit van Boerderij in Beeld, activiteiten die het Groninger agrarisch erfgoed en de boerderijen als iconen daarvan onder de aandacht brengen van een breed publiek. Daarbij is de blik gericht op heden, verleden en toekomst.

De expositie loopt tot en met 29 oktober

Adres

Landgoed Verhildersum
Wierde 40


Leens

www.verhildersum.nl