Hoe verhoudt de architectuur, de ‘buitenkant’, van een boerderij zich tot het landschap? En hoe heeft het veranderd gebruik van de boerderij zijn weerslag op de ruimtelijke kwaliteit in Groningen? In de tentoonstelling Boerderij in Beeld geven fotografen Marieke Kijk in de Vegte en Harry Cock antwoord op deze vragen.

Leg in zes beeldverhalen het huidige gebruik van de Groninger boerderijen vast. Die opdracht gaf de museumboerderij van Landgoed Verhildersum in Leens aan Harry Cock en Marieke Kijk in de Vegte, twee fotografen van wie ook geregeld foto’s te zien zijn in Noorderbreedte. De resulterende foto-expositie maakt deel uit van Boerderij in Beeld, activiteiten die het Groninger agrarisch erfgoed en de boerderijen als iconen daarvan onder de aandacht brengen van een breed publiek. Daarbij is de blik gericht op heden, verleden en toekomst.

De expositie loopt tot en met 29 oktober

Adres

Landgoed VerhildersumWierde 40

Leens

www.verhildersum.nl

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.