De Dollard, een dijk te ver, laat zien hoe in de jaren zeventig van de vorige eeuw een historisch omslagpunt ontstond in het denken en handelen over natuur- en waterbeheer. Uitgeverij: Profiel, Bedum Auteur: Carla Alma

In de jaren zeventig botsten provinciale overheden met de noordelijke milieubeweging over de inrichting van de Dollard, over natuur en waterbeheer. De overheid wilde de Dollard inpolderen, de opkomende natuurbescherming wilde juist het gebied handhaven en bewaren. De jaren zeventig en tachtig stonden bol van de sociale onrust, de halsstarrigheid, de achterkamertjes politiek , de opkomende industrialisatie en de strijd voor behoud van natuur en milieu. De geplande Dollard werken gingen uiteindelijk niet door vanwege de aanhoudende protesten en langzamerhand kregen natuur en milieu een volwaardige plek in beleid en wetgeving. Auteur Carla Alma, zelf van oudsher betrokken als milieu activiste en insider, schetst op een uiterst boeiende wijze de ( persoonlijke) verhalen van de betrokkenen d…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.