‘Het landschap gaat naar de barre biezen’, zei Geert Mak onlangs, terwijl hij in de Friese weilanden met een hulpeloos gebaar om zich heen wees naar de uitgestrekte biljartlakens met eiwitrijk gras voor de melkkoeien. Op een ruim ontworpen rondweg reden automobilisten het restant aan bosjes onder de wielen. Het landschap beweegt mee met de tijd en haar bewoners. Maar nu gaat het wel erg snel.

De wereld is verwarrend. Turbo boeren zoeken met highbrow technieken naar kansen om de opbrengst van het land verder omhoog te krijgen. Ze staan vaak tegenover donkergroene natuur- en milieubeschermers die ruimte zoeken voor wilde planten en dieren. Zowel natuurgebied als boerenland is onderdeel van de leefwereld van iedereen: het landschap van alle mensen. Ralph Waldo Emerson, een Amerikaanse denker en essayist uit de negentiende eeuw, constateerde al dat geen enkel individu eigenaar is van het landschap. Maar wat is eigenlijk ‘landschap’, wie zorgt ervoor en waar ligt het ‘eigenaarschap’?

Debat

Noorderbreedte heeft denkers vanuit verschillende generaties en met zeer diverse invalshoeken uitgenodigd om in een essay stil te staan bij de vraag: van wie is het landschap? Daarmee willen …