Voor Typisch Gronings maken wij een gereedschapskist. Daarmee willen wij de lokale kennis over de Typisch Groningse kwaliteiten ‘opdelven’ en Groningse dorpen een stem geven in de vormgeving van het dorp. Zo nemen wij de woorden serieus van Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal en letterkunde: ‘Het gaat erom wat de mensen in het gebied zelf vinden.’

Wij gebruiken een idee van Stephen Covey, auteur van De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ieder mens heeft een cirkel om zich heen. Bij alles wat daarbinnen ligt, voel je je betrokken. Hierbinnen ligt een tweede cirkel: die van invloed. Hier gaat het om de zaken waarom je je druk maakt én waarop je invloed hebt. Bezig zijn met iets binnen de cirkel van invloed geeft energie. Aandacht besteden aan dingen buiten je cirkel van invloed kost juist energie.

Je huis staat onder jouw eigen invloed. Het is jouw thuis, jouw eigen plek. Tot de bevingen komen, met onveilige situaties, negatieve gevoelens en schades tot gevolg. Ineens verschuift de cirkel van invloed onder je voeten. Daar waar jij met jouw gezin eerst heer en meester was, krijgen overheid en NAM invloed.

Bij Typisch Gronings zoeken wij  met dorpsbewoners naar de karakteristieke eigenheid van haard en plek. Daarmee ondersteunen wij de invloed en aandacht voor eigen omgeving en dorp. Typisch Gronings is collectief, maar begint thuis. Over de periode van een maand krijgen zo veel mogelijk huishoudens per dorp een gereedschapskist. Via (creatieve) opdrachten onderzoeken dorpsgenoten het Typisch Groningse van een dorp. Ieders specifieke individuele beleving en mening vormen daar een onderdeel van. Zo kunnen dorpen samen hun lokale identiteit formuleren. En daarmee een eigen, diverse en gedragen uitspraak doen over wat Typisch Gronings is aan het dorp, de mensen, de plek, het landschap, de architectuur, de verhalen en de toekomst.

Kennis van Typisch Gronings geeft energie. Met grip op je identiteit, heb je een duidelijkere stem. Met een duidelijkere stem vergroot je de eigen cirkel van invloed. Erkenning voor het krachtige zelfbeeld maakt vervolgens proactief naar de toekomst kijken mogelijk. En daar dragen wij met Typisch Gronings graag aan bij!

TypischGronings_vergroten-1.gif