Wim Boetze en Peter de Kan rijden door Noord-Nederland op zoek naar bijzondere plekken.

Telkens wanneer we door het landschap rijden, hebben we van tevoren onze manier van landschap-kijken bepaald. Kijken we naar details of naar hoofdlijnen, naar wat gegroeid is of gebouwd, naar wat verdwijnt of opkomt, of bepaalt het spontane en niet gezochte beeld het onderwerp?

Deze keer wierp Staatsbosbeheer ons het onderwerp in de schoot. Van de natuurbeheerder kregen wij het verzoek een beeld-verrijkende ingreep te doen in het dorpsbos van het Friese Ferwerd. Wij moesten zowel het bosontwerp verbeteren als in artistieke zin iets toevoegen. Ga er maar aan staan!

Eerst een korte biografie van het ten noorden van het dorp Ferwerd gelegen bos. De aanleg daarvan ging in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw gepaard met de Ruilverkaveling ¬†Ferwerderadeel. Dorpsbossen waren in d…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts ‚ā¨57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.