Ons thema is onverminderd het noordelijke landschap. We koesteren schoonheid en liefde voor onze leefomgeving. En dat paren we aan debat over hoe ons leven daar in te passen. Het landschap is altijd mee veranderd met het menselijk bestaan. Maar het gaat nu wel heel erg snel. De zee stijgt, het land daalt, we willen naar duurzame landbouw, zoeken ruimte om wind- en zonne-energie te winnen. Dat krijgt allemaal weerslag in het landschap. Hoe breng je al die krachten met elkaar in balans en doe je recht aan schoonheid, natuur en erfgoed?