Het landschap is ons aller leefruimte. Maar de een wil erdoorheen racen, de ander wil ervan genieten, een derde wil er aardappels verbouwen en een vierde wil er deurkrukken fabriceren. En dan moeten we ook nog een goede rentmeester zijn door wilde dieren en planten ruimte te gunnen om te overleven. Wie zorgt voor de afstemming? Wie is de huismeester die bepaalt dat het na tien uur ’s avonds stil moet zijn zodat de kinderen kunnen slapen? En wanneer is er bij uitzondering wel ruimte voor een laat feestje?

Op 20 maart 2019 stemmen we voor de Provinciale Staten en waterschappen. In de provinciehuizen en waterschapsgebouwen zetelen belangrijke landschapswachters. Dat zijn gekozen politici die de onderling strijdige belangen tegen elkaar afwegen en keuzes maken. Hun dagelijks bestuurders voeren het beleid uit, de leden van de Provinciale Staten en Waterschapsbestuurders controleren of dat goed gebeurt. Vijf weken voor u moet stemmen, op 7 februari, brengt Noorderbreedte de resultaten van zijn grote journalistieke onderzoek naar buiten. Dat is voer voor debat met partijen die zeggen dat ze waken over de kwaliteit van ons landschap. En een gelegenheid om met u, lezer van Noorderbreedte en liefhebber van ons mooie Noorden, stil te staan bij de kwaliteit van ons landschap.

In mei 2018 kreeg Noorderbreedte van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten een bijdrage aan Van wie is het landschap? Onderzoeksjournalist Bert de Jong is daarna met ons Noorderbreedte-team diep in het bestuur van het landschap gedoken. Wie is er verantwoordelijk voor ‘het verdriet van het veen’? Bepalen de waterschappen ons waterpeil of de provincies? En hoe wegen de beslissers de belangen van de boeren en de bewoners? Is het een politieke keuze om open ruimtelijke landschappen leeg te laten of daarin juist wel stoffering aan te brengen? Want u stemt op 20 maart ook over dorpsbosjes en het belang van solitaire bomen.

Noorderbreedte maakt van ´De staat van het Landschap´ een jaarlijks terugkerend evenement met onderzoek, debat, foto’s, verhalen en verbeelding. Noteer vast in uw agenda: 7 februari 2019.

Wil je op de hoogte blijven van de manifestatie? Geef uw naam en email door en u bent de eerste die bericht krijgt wanneer de tijd en locatie bekend zijn!

 

Van wie is het landschap 2018:

 

Bodembederf – arm landschap op rijke grond

 

Vogelvrij onderwaterland – de vergeten onderwaterwereld

 

Voedseldruk – de strijd om de schaal van de voedselproductie

 

Utopia – over de stad van de toekomst en de ruimte voor de burger