Van wie is het landschap? U heeft daarover in 2018 in Noorderbreedte informerende, analyserende en opiniërende artikelen kunnen lezen, in elk nummer vanuit een andere invalshoek. Op 7 februari 2019 maken we de staat op van het landschap tijdens een manifestatie, waarvoor u bij deze bent uitgenodigd. We doen dat ook met een speciale editie, want nummer 1 van Noorderbreedte in 2019 gaat helemaal over de vraag: Van wie is het landschap?

Het landschap is ons aller leefruimte. Maar de een wil erdoorheen racen, de ander wil ervan genieten, een derde wil er aardappels verbouwen en een vierde wil er deurkrukken fabriceren. En dan moeten we ook nog een goede rentmeester zijn door wilde dieren en planten ruimte te gunnen om te overleven. Wie zorgt voor de afstemming? Wie is de huismeester die bepaalt dat het na tien uur ’s avonds stil moet zijn zodat de kinderen kunnen slapen? En wanneer is er bij uitzondering wel ruimte voor een laat feestje?

Op 20 maart 2019 stemmen we voor de Provinciale Staten en waterschappen. In de provinciehuizen en waterschapsgebouwen zetelen belangrijke landschapswachters. Dat zijn gekozen politici die de onderling strijdige belangen tegen elkaar afwegen en keuzes maken. Hun dagelijks bestuurders vo…