Leeuwarden en de rest van Friesland stonden volop in de belangstelling. Friesland stond opeens op nummer drie van de Lonely Planet. En tijdens grote evenementen, zoals het Reuzen-weekend, kon je over de hoofden lopen. Maar was het ook een succes als we de meetlat gebruiken die de Friezen zichzelf in het bidboek hebben opgelegd – namelijk een open gemeenschap?

Een greep uit het nummer:

  • Adwin de Kluyver reflecteert op een jaar lang recenseren van LF2018
  • Belangrijke spelers kijken terug op hun Culturele hoofdstad
  • Tsjomme Dijkstra schetst de betekenis van Lân fan taal
  • Pieter Sijpersma schreef een essay over de moedige strijd van Joop Mulder om zijn project Sense of Place te realiseren
  • Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra verlaten hun keurige stadswijk voor een avontuur in een monumentale reuzenboerderij.