Met behulp van het Fonds Bijzondere Journalistieke projecten heeft Bert de Jong een jaar lang onderzoek gedaan naar de staat van het landschap in Noord-Nederland. Zijn bevindingen presenteren we in dit eerste nummer van 2019 met prachtige illustraties van Tjisse Talsma en Debora Westra.

We staan aan de vooravond van een ingrijpende verbouwing. Zon en wind moeten omgezet in energie, we verwachten meer heftige regenbuien en periodes met grote droogte terwijl de zee oprukt. Wie zorgt dat onze leefomgeving mee verandert en tegelijkertijd ruim, groen, schoon en mooi blijft?

Tien jaar geleden legde het Rijk de verantwoordelijkheid voor het landschap bij de provincie neer. In dit nummer onderzoeken wij hoe ze deze verantwoordelijkheid hebben opgepakt.

Gezocht: bestuurders met lef.

Friesland pompt zijn sloten leeg en zo verdwijnt de eigenheid van de regio. Bert de Jong fileert de problemen van het veenweidegebied.

Een lappendeken aan financiële regelingen dekt het landschap toe. Werkt het ook?

Waterschapsbestuurder Carla Alma (Noorderzijlvest): Als het gaat om water is het Waterschap aan zet

Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer stuurt op identiteit.