Een landschapsonderzoeker en een landschapsarchitect luiden de noodklok. Doordat provincies te weinig de regie nemen gaat veel van ons cultuurlandschap verloren.

‘Wij waren koploper, maar hebben het laten versloffen’, zegt landschap onderzoeker Bas Pedroli. Aan Wageningen Universiteit analyseert hij wat overheden over een lange periode presteren. Rond de eeuwwisseling was Nederland nog Europees voorbeeld voor geïntegreerd landschapsbeleid. Nu is ‘in een prachtig land het landschap de dupe van onvoldoende beleid en visie’.

Sinds de Tweede Wereldoorlog is een vijfde van ons cultuurlandschap verloren gegaan. Grootschalige ruilverkavelingen, stadsuitbreidingen, de aanleg van industrieterreinen en wegen zijn hier debet aan. De verrommeling, het verdwijnen van biodiversiteit en de oprukkende woonwijken hebben een grote impact. Op dezelfde voet doorgaan betekent dat over een eeuw meer dan de helft van het cultuurlandschap is verdwenen.

Landschap is m…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.