Zeg Friesland en je ziet het kenmerkende landschap voor je: nat, weids en met hoge luchten. Maar veen en water verdwijnen uit de polders. Er is een omvangrijk deltaplan nodig om Friesland weer volle sloten te geven. Dat past niet alleen beter bij de Friese identiteit, het is ook beter voor het klimaat. De operatie vraagt op termijn miljarden euro’s en vooral anders denken.

‘Door de grootschaligheid van de ruilverkavelingen is het water uit de Friese landerijen verdwenen’, constateert dijkgraaf Paul Erkelens van Wetterskip Fryslân. Hij wijst op de verschillen met de veenweidegebieden in de Hollandse provincies: ‘Dan zie je water, met veel smallere kavels.’ Het Friese veenweidegebied zakt steeds verder weg. De schatting is dat in de afgelopen halve eeuw tijd een kwart van het veen verloren is gegaan.

Oxidatie en klink zijn de boosdoeners. Het proces is moeilijk abrupt te stoppen en zal nog een tijd doorgaan. Eigenlijk hoort het veen een soort spons te zijn die is volgezogen met water. Sloten die tot aan de rand vol staan met water houden de buffer in stand. Boeren prefereren nu een peil van minstens zestig centimeter beneden het maaiveld. Diepontwatering b…