Op vrijdag 3 mei organiseert de hogeschool Van Hall Larenstein, het Kenniscentrum Landschap van de RUG, samen met de Historische Vereniging Annen het Scuilingcongres in Nationaal Park 'De Alde Feanen', nabij Earnewald. Het onderwerp is de toekomst van ons veen.

Veengronden staan sterk in de publieke belangstelling en dan voornamelijk in negatieve zin. Veengronden dalen en veroorzaken daardoor schade aan gebouwen en infrastructuur.

Daarnaast levert veenoxidatie een substantiële bijdrage aan de emissie van
broeikasgassen. Op het 4e Schuilingcongres worden de geschiedenis van de veengronden en de toekomstscenario’s voor deze gebieden door deskundige sprekers gepresenteerd. In het middagprogramma kunnen de deelnemers in het veld kennismaken met de verschillende problemen die spelen in het veenlandschap ‘De Alde Feanen’ en worden de resultaten van herstelmogelijkheden in ogenschouw genomen.

Aanmelden kan hier

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.