De schrijver van dit essay is prof. dr. ir. Theo Spek. Hij is hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was keynotespeaker op de landschapsmanifestatie van Noorderbreedte op 7 februari.

Lees hier het pleidooi van Theo Spek voor een grootschalig landschapsplan voor het Noorden terug. 

De meest gehanteerde – inmiddels al weer wat sleetse – term in het debat over de toekomst van het platteland is ‘landschapspijn’. Dit door ecoloog Theunis Piersma bedachte en door publiciste Jantien de Boer gemunte begrip vat klaarblijkelijk in één woord samen waar voor veel mensen de pijn zit. Friesland is Friesland niet meer. Het zo uitbundig met weidevogels, plantensoorten en insecten gestoffeerde landschap is in enkele tientallen jaren tijd door schaalvergroting en technocratisering van de landbouw veranderd in een gebied waar monocultuur, uniformiteit en een welhaast sinistere stilte overheersen.

Natuurlijk valt dit alles niet te ontkennen of te ontlopen. Ieder die een fiets- of wan…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.