Het gereedschap van Typisch Gronings is op internet geplaatst. Iedereen kan het gereedschap op het web ophalen en is vrij om het te gebruiken. Daarmee krijgen bewoners mooie instrumenten in handen om meer regie te nemen over hun eigen leefomgeving. Noorderbreedte ontwikkelde met Studio MARCHA!, Ontwerpstation Loppersum en de Vereniging Groninger Dorpen afgelopen jaar gereedschap en probeerde dit ook uit. De oogst ervan delen we nu met de hele wereld.

Omdat in het aardbevingsgebied hele dorpen en streken worden versterkt en verbouwd is het des te belangrijker te weten wat een dorp tot jouw dorp maakt. Is het de oude molen, een historisch pand, je eigen voortuin of zijn het de paadjes langs de rand van het dorpsbos waar je altijd met de hond loopt? De vraag wat voor jou Typisch Gronings is, is te belangrijk om helemaal aan externe experts over te laten. Maar hoe geef je als burger daar in vredesnaam een helder antwoord op? Daarom ontwikkelden we een zogenaamde gereedschapskist. Daarin zit gereedschap  waarmee je je eigen huis, erf en woonomgeving op de kaart zet. Je kunt er een paar weken actief mee aan de slag. Dat doe je met elkaar als dorpsgenoten en ook dat maakt het inspirerend. Het fijne is dat de kit je helpt om helder te krijgen wat je in jouw dorp en leefomgeving waardeert. Aan de hand van het gereedschap heb je dat in beeld gebracht en kan je dat bespreken met je huisgenoten, dorpsgenoten en daarna met de professionele experts die je omgeving gaan ‘verbouwen’.

Het gereedschap Typisch Gronings is ontwikkeld voor het aardbevingsgebied maar is bruikbaar voor iedere groep mensen die zijn eigen leefomgeving koestert. Zeker als de boel ‘op de kop gaat’ – misschien om huizen te versterken, voor energieprojecten of om krimp dan wel groei te realiseren is het prettig en nuttig om goed te weten wat je in je eigen leefomgeving waardeert.

Over de makers

Wat ons bindt, is de ‘liefde voor het landschap’. Inwoners hebben hun leefomgeving in het landschap. Zeker in tijden van verandering is het fijn om te weten waarom jij houdt van het buurtje en de streek waar je woont.

Het gereedschap staat op de website van de Vereniging Groninger Dorpen en is op aanvraag passend te maken voor andere provincies.

Voor de presentatie bij de provincie werd een filmpje gemaakt.