De zon schijnt dat het een aard heeft en reflecteert uitbundig op het water. Dat geeft de officiële ingebruikname van natuur-, waterwin en waterbergingsgebied Tusschenwater op woensdag 10 april 2019 een vrolijke uitstraling. In januari zijn de nieuwe sluizen open gezet en inmiddels is het heringerichte land achter Zuidlaren en De Groeve onder water gestroomd. Alles is hier op orde gebracht om een ‘natuurlijk moeras’ te laten ontstaan.

Aan de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet de eer om het ‘verbouwde’ gebied in gebruik te nemen. Hij geniet ervan en schijnt zich te realiseren: ik ben nu nog gedeputeerde. De formatie van een nieuw college loopt, hij wil best door als gedeputeerde, maar je weet nooit hoe een politiek balletje rolt…

Vier jaar … dat is secondenwerk als je het afmeet aan de historie van deze plek.
Tot 1286 voeren hier schuiten geladen met turf uit Annerveen. Ze brachten de buit naar Aduard, waar het door de monniken die de operatie leidden, werd gebruikt of verkocht. De kronkels van het Oude Diep, zoals de Hunze hier heet, vonden ze nodeloze vertragers en dus groeven ze een recht kanaal naar het Zuidlaardermeer. En nu, 773 jaar later, heeft die Oostermoersche Vaart er een ‘oude’ concurrent bij gekregen: de…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.