Bert de Jong beschreef begin 2019 hoe afgelopen vier jaar duizenden hectares bos in het Noorden zijn gekapt. Terwijl je zou verwachten dat de provincies hun bomen koesteren omdat die de opwarming van de aarde remmen. Hieronder zijn artikel met de feiten.

Actualisering juli 2019: Naar aanleiding van de ophef over bomenkap heeft Natuurmonumenten besloten te stoppen met kappen. De drie nieuwe noordelijke provinciebesturen maken nog geen plannen om het beter te doen. Lees het blog hierover. 

Februari 2019:

Het is meer een zaak van bomen dan van bossen in het Noorden. Van oudsher is het landschap open en ruim. Ooit bestond het uit onmetelijke heidevelden en uitgestrekte hoogveengebieden of vruchtbare kweldergronden. Totdat de mens vanaf de negentiende eeuw het landschap naar zijn hand zette met ontginning en de aanleg van bossen en lanen. Een halve eeuw geleden zijn er in landinrichtingsprojecten nog duizenden hectares aan groen loof toegevoegd.

Hoeveel bomen er zijn? Niemand die het precies kan zeggen. Een gemeente heeft wel ee…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.