Groningen staat binnenkort model voor moderne zorg. De partijen die in maart 2019 het Groninger Zorgakkoord sloten, gaan mede dankzij de NAM-versterkingsgelden stevig vernieuwen.

Aan de vroegere rand van dorpen zie je soms van die merkwaardige, wegkwijnende, grote panden. Ooit woonden er oudere mensen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er heel wat gebouwd: bejaardenhuizen waar gepensioneerden van hun oude dag mochten genieten. Ze waren moderne uitvoeringen van de proveniershuizen, de begijnhoven en armenhuizen. Een eerbetoon van onze voorouders aan degenen die hen hadden opgevoed. In de jaren zeventig werd ‘bejaard’ een vreselijk woord en bouwden we verzorgingshuizen (vaak gestapeld) en aanleunwoningen voor ouderen met gezondheidsproblemen. Sinds 2015 doen we het weer een slag anders: alleen ouderen met ernstige gezondheidsproblemen wonen in instellingen. Thuis oud worden is nu de norm. In vier jaar tijd is het aantal ouderen in een instelling met een kwart gedaald…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.