Een slingerend weggetje en dan plotseling doemt de kerktoren van Westerwijtwerd op. Altijd weer een prachtig gezicht.

Katrijn, Roodeschool