Noorderlingen en vooral de Friezen lopen op kop met energiecoöperaties. Hoe vergaat het deze collectieven? Dorine van den Beukel en Freya Zandstra zochten het uit.

Op de klei van de Friese Greidhoeke draait een windmolen gestaag
zijn rondjes tegen herfstige luchten. Nieuw is hij niet meer, maar nog steeds brengt
de molen slag voor slag geld in het laadje voor de leefbaarheid in het nabijgelegen
Wommels. Het collectief uit Wommels pionierde midden jaren negentig met een
dorpsmolen, zoals er rondom in het Noorden toen kleine duurzame initiatieven
ontstonden. Sindsdien heeft de energiecoöperatie
een vlucht genomen. Met hun geschiedenis van coöperatief
ondernemen, pionierswerk in duurzame energie en bijna honderd energiecoöperaties lopen de
noordelingen voorop in sociaal verduurzamen. Coöperaties
om lokaal duurzame energie op te wekken zijn er intussen overal in Nederland.
Onderscheidend voor het Noorden blijft het maatschappelijk oogmerk van de coöp…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.