Overprikkeld maar voldaan lopen we terug naar het Toukomst-busje. Ik ben vandaag op pad gegaan met een aantal studenten van de Hanzehogeschool Groningen. We hebben op een middelbare school leerlingen met het Toukomst-spel gemotiveerd vrij na te denken over een betere toekomst voor Groningen. Of deze ideeën tot grote projecten leiden, is niet duidelijk. Maar het doel van het spel is zeker bereikt.

Er is vandaag namelijk volop nagedacht, gediscussieerd en er zijn problemen boven tafel gekomen. Er is op een positieve manier over oplossingen gesproken. Jongeren hebben vrij kunnen denken over de toekomst. Daarbij zijn thema’s als horizonvervuiling, werkeloosheid onder jongeren, esthetiek, energietransitie en duurzaamheid allemaal ter sprake gekomen.

Onderweg naar het Toukomst-spel

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.