De grutto (skries) is de nationale vogel die in het voorjaar graag naar Friesland komt om te broeden. Greidhoeke goes Onderwijs

Ewoud, Greidhoeke