Bewoners van vijf Friese dorpen en wijken hebben de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid genomen voor een gedeelde groene ruimte. Daarbij hielden ze rekening met de aanwezige planten en de dieren. Zo creëerden ze kleine oases voor alle omwonenden: een kloostertuin, een buurtboomgaard, een dorpspark, een eetbaar park en een dorpsbosje. Gerwine Wuring, bioloog, ecoloog en Raadsvrouwe van Nature, ging op onderzoek uit bij de initiatiefnemers.

De Friese Milieu Federatie en het Landschapsbeheer Friesland begonnen in 2014 met het project Shared Grien Space. Bewoners in Hemelum, Sneek, Tzum, Minnertsga en Kimswerd deden mee. Het is ook de tijdsgeest dat actieve bewoners de handen ineenslaan om gezamenlijk te zorgen voor gemeenschapstaken.

Het is een tijd geworden waarin het niet langer volstaat om verlanglijstjes in te leveren bij de overheid. De vraag is ook: van wie is eigenlijk die openbare ruimte? Het is een vraag die voorbij eigendomsverhoudingen gaat. Er is moed en doorzettingsvermogen van bewoners voor nodig om de invulling van bijvoorbeeld een dorpstuin of wijkpark zelf op zich te nemen. Wat bezielt deze mensen en waar lopen ze tegenaan in dit proces?

Inspiratie uit het
verkeer

Inspiratiebron van het project S…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.