In blommesee by de Waddensee, by de dyk tusken Blije en Holwerd.

Hendrikje, Bûtenpost