De rijkdom van de plek is cruciaal. Werkelijk iedereen bezingt die kracht van Groningen, maar tezelfdertijd betreuren velen dat de grootschalige landbouw ons daarvan heeft vervreemd. Het open landschap aan zee, de vruchtbare zeeklei, de wind die ongehinderd het land opwaait, de schatten in de bodem, het ondiepe zoute kustland. Die kracht van het landschap zal ook in de toekomst een rijke bron zijn. We weten nog niet precies hoe we het landschap gaan benutten, maar wél dat het belangrijk is dat we het éérlijker doen dan in het verleden. De stad overheerste eeuwenlang het ommeland (bijvoorbeeld met de turfwinning en het stapelrecht). Bij de ‘macht-en-pracht’ van de rijke boeren deelden de arbeiders niet fair. En de welvaart van de gaswinning is opgesoupeerd door alle Nederlanders. De…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Maar om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd en geld. Wij hebben onze lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je 5 keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.