Toukomst wil Groningen vooruit helpen. Er zijn 900 ideeën aangedragen door bewoners. Hoe kies je waar het geld heen gaat? In dit essay lichten Noorderbreedte en Studio MARCHA! toe waar kansen liggen. Kortweg: verdeel de rijkdom van het landschap en geef bewoners tijd om dat op hun eigen wijze ter hand te nemen.

De rijkdom van de plek is cruciaal. Werkelijk iedereen bezingt die kracht van Groningen, maar tezelfdertijd betreuren velen dat de grootschalige landbouw ons daarvan heeft vervreemd. Het open landschap aan zee, de vruchtbare zeeklei, de wind die ongehinderd het land opwaait, de schatten in de bodem, het ondiepe zoute kustland. Die kracht van het landschap zal ook in de toekomst een rijke bron zijn. We weten nog niet precies hoe we het landschap gaan benutten, maar wél dat het belangrijk is dat we het éérlijker doen dan in het verleden. De stad overheerste eeuwenlang het ommeland (bijvoorbeeld met de turfwinning en het stapelrecht). Bij de ‘macht-en-pracht’ van de rijke boeren deelden de arbeiders niet fair. En de welvaart van de gaswinning is opgesoupeerd door alle Nederlanders. De…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.