Boeren werken altijd thuis - nou ja om de boerderij. Voor velen is de keukentafel zowel kantine als directiekeet. De ideale plek dus om in gesprek te gaan over de bedrijfsvoering. Een pleidooi om de consulent weer van stal te halen.

We staan voor immense veranderingen in hoe we leven en omgaan met onze leefomgeving (klimaatverandering, energietransitie, voedselrevolutie). Daarin vragen we veel van boeren die meer dan de helft van ons land onder hun hoede hebben. Zij moeten hun manier van werken ingrijpend veranderen. Hoe krijg je dat voor elkaar? 

Na de oorlogen wisten we dat: landbouwvoorlichting. Dat was de wijze waarop je nieuwe kennis, nieuwe technologieën bij de boeren in het veld bracht. Individueel aan de keukentafel, door te helpen de problemen van dat bedrijf of te lossen. Collectief tijdens winteravonden met lezingen, cursussen en informatiebijeenkomsten. En in gemeenschappen en besturen waar onderling de nieuwe kennis werd gewogen en gekoppeld aan de ‘grond van hier’ en de ‘mentaliteit’ van de l…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.