De Onlanden de avond voor de maansverduistering, een bijzondere sfeer.

Ann, Groningen