Reactie van vrijdenker Musetta Blaauw. Met haar bij Toukomst ingezonden idee 'Zon Op Alle Daken' wil zij het mogelijk maken om duurzame zonne-energie voor elke bewoner van Groningen, ook mensen zonder dak of geld, beschikbaar te maken.

Musetta Blaauw reageert in dit stuk op ‘energie’ toukomstplannen van vrijdenkers. Weet jij hoe we in de toekomst met onze energie moeten omgaan? Mail naar vrijetoukomst@noorderbreedte.nl of tweet met #vrijetoukomst.

Dat Groningen energie geeft, dat staat buiten kijf. We innoveren, inspireren en zorgen ervoor dat iedereen mee kan doen. Een grote uitzondering daarop is de gaswinning. Als wingewest zien we niet zoveel terug van de energie die uit onze bodem getrokken is. En daardoor ook de energie trok uit onszelf, onze buren en onze huizen.

Met de energietransitie komt daar nu verandering in. De energietransitie brengt een grote verschuiving: van wingewest waar energie onttrokken wordt naar een plek waar energie geproduceerd wordt en terugvloeit naar de inwoners. En niet alleen naar de dorpen en wijken, maar ook in de dorpen en wijken.

Door de vele energiecoöperaties die Groningen rijk is zie je dat mensen elkaar vinden, samen werken en bouwen aan een toukomst. En dat geeft – naast duurzaam opgewekte en bespaarde kWh’s energie – ook mentale energie. Samen aan de slag. Samen delen. Samen bouwen. Energie die niet in geld uit te drukken is. Het is de kracht van erbij horen, van meedoen, van gelijke kansen en gelijke rechten. De energietransitie in Groningen door onze energiecoöperaties heelt wonden, geeft regie en kracht, en deelt samen de opbrengsten die veel groter zijn dan een NAM ooit kan evenaren.

Zon Op Alle Daken draagt daar graag een steentje aan bij. Als energiecoöperatie zijn we een instrument voor andere energiecoöperaties om meedoen met collectieve zonnestroominstallaties beschikbaar te maken voor iedereen – ook mensen zonder dak of geld. En zelf hebben we alles in huis om samen met eigenaren van maatschappelijk vastgoed daken collectief te ontwikkelen zodat huurders ook kunnen meedoen, energie kunnen krijgen en kunnen profiteren van de opbrengsten.

Hier vind je alle artikelen over #vrijetoukomst. Ook een mening over de drie #vrijetoukomst-plannen ten aanzien van de energievoorziening? Stuur je mail naar vrijetoukomst@noorderbreedte.nl.