In de laatste aflevering van de podcastserie #vrijetoukomst gaan we in gesprek met voorzitter van het Toukomstpanel Rob Schuur. Het panel, bestaande uit burgers mag straks een advies uitbrengen over aan welke ideeën de 100 miljoen besteed gaan worden. In hoeverre kun je zo'n proces nog 'van onderop' noemen?

Het is zover: alle ideeën voor Toukomst zijn gebundeld en beoordeeld. Nu is het aan het Toukomstpanel om een advies uit te brengen. Aan welke ideeën moeten we de 100 miljoen besteden. Een pittige taak met een grote verantwoordelijkheid. Rob Schuur heeft als voorzitter de schone taak het Toukomstpanel hierin te begeleiden. Schuur begon zijn carrière als docent in het onderwijs en was tot voor kort bestuursvoorzitter van Noorderpoort in Groningen. Hij hoopt dat door Toukomst niet alleen mooie plannen worden uitgevoerd, maar dat ook de burgerparticipatie een nieuwe impuls krijgt.

Het komt uit mensen, dus het zit ook dichtbij mensen.

Rob Schuur, voorzitter Toukomstpanel

Ik was heel erg blij verrast dat eigenlijk in één van de eerste bijeenkomsten uit het panel naar boven kwam dat die 100 miljoen niet gezien moet worden als een soort pinautomaat. Leuke ideeën, je komt langs, voert de pincode in en krijgt het geld. Even heel plat gezegd. Maar daar zat wel een hele redenering achter: als er projecten gehonoreerd zouden moeten worden, dat ze echt een wezenlijke bijdrage zouden moeten leveren op een duurzame geborgde manier. In bijvoorbeeld het vergroten van de leefbaarheid, het vergroten van het welvaartsniveau, het vergroten van een kans op geborgde werkgelegenheid.

Rob Schuur, voorzitter Toukomstpanel

Het advies van het burgerpanel moet kwalitatief zó goed zijn, moet zó goed onderbouwd zijn, dat het bestuur zo straks eigenlijk niks anders kan dan het gewoon overnemen.

Rob Schuur, voorzitter Toukomstpanel