Waar ooit een boom heeft gestaan, nu een enorme paddenstoel. Locatie Gieten, Asserstraat.

Dina, Gieten