De Bekhofplas, een voormalige zandafgraving nabij de Bekhofschans.

Marco, Oldeberkoop