Oan de foet fan de âlde seedyk leit dizze pleats yn Westhoek. Rûnom oeral rêst en romte.

Nynke, St.-Annaparochie