Tussen Heerenveen en Leeuwarden zie je in het landschap de handtekening van de Friese edelman Pieter Dekema. Zijn landgoed is nu publiek erfgoed. Een state waar je naartoe kunt en waar vele mooie verhalen omheen hangen. Een Noorderbreedte-serie van vier verhalen.

De ondertitel van Dekema State Jelsum luidt Biografie van een landgoed. Vandaag de dag denk je bij het zien van Dekema State niet meteen aan een landgoed. Bij een landgoed hoort immers grootgrondbezit, landbouw- en bosgrond, pachtboerderijen. Daar is nu geen sprake meer van, maar dat was in de achttiende en negentiende eeuw heel anders.

Zeventien huurboerderijen omvatte het landgoed rond 1850. Er bleef er geen één meer van over in de twintigste eeuw. Dit was overigens het lot van verreweg de meeste landgoederen in Nederland in de twintigste eeuw. Boerderijen en landerijen werden verkocht om het historische huis te kunnen behouden. Dekema State was daarin geen uitzondering.

Staten en boerderijen

Vanaf de zestiende eeuw bouwde de Friese adel staten met een
nabijgelegen slotboe…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.