Op een april morgen even pootje baden in de sloot nabij Allingawier.

Douwe, Exmorra