Frysker kin net, Skûtsjesilen by Grou. Spitigernôch moasten we it dit jier dwaan mei moaie bylden fan 2019.

Agatha, Itens