Snijbeannen farsk fan e tún troch de mûne helje.

 Tjitske, Gytsjerk

(uit 2021)