Een warme zomeravond. Kijkend vanaf de drooggevallen ijsbaan, glijden fierljeppers, met oud IJlst op de achtergrond door de lucht.

Simon-Pier, IJlst