Weerspiegeling van de krimstermolen bij Zuidwolde.

Marianne Zuidema, Bedum