De bokken van het Oosterbos.

Chantal Jansen, Emmen