Oosterpark vestiging van ‘WIJ Groningen’: buurt-, opbouw- en jeugdwerkers werken in de wijken en buurten opdat zo weinig mogelijk ‘Wij Groningers’ buiten de maatschappelijke boot zullen vallen. Groningen, Oosterpark, Zaagmuldersweg.

H. Sibering, Groningen