Aankomende 16 maart organiseert Noorderbreedte opnieuw de Jan Abrahamse-lezing. De sprekers zijn hoogleraar Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning Martha Bakker (WUR) en stedenbouwkundige Daan Zandbelt (De Zwarte Hond).

UPDATE: De Jan Abrahamselezing is volgeboekt. We gaan er vanuit dat er nog kaarten vrijkomen in de aanloop naar 16 maart. Wilt u op de wachtlijst? Mail dan naar erik@noorderbreedte.nl. Mocht u onverhoopt niet kunnen komen, laat dat ook weten en dan kunnen we uw plaats aan een ander vergeven.

16 maart – 19.30 inloop – Forum Groningen

Download hier de volledige uitnodiging!

Hoewel hun visies op ruimtelijke inrichting elkaar strikt gezien niet uitsluiten, zet Noorderbreedte ze deze avond toch naast elkaar. Zowel Bakker als Zandbelt hebben in hun eigen disciplines, respectievelijk landschapsinrichting en stedenbouw, namelijk te maken met dezelfde vraag. In hoeverre is het raadzaam om functies als wonen en werken, of natuur en landbouw, strikt van elkaar te scheiden? En wanneer kunnen functies overlappen?

Over die vragen gaan we met hen in gesprek, in de verwachting dat de stedenbouw en de landschapsinrichting hierin van elkaar kan leren. Na de lezingen volgt een paneldiscussie waarin ook ruimte is voor vragen en opmerkingen uit het publiek. Reserveren is nodig en kan via de website van het Forum.

Programma

Martha Bakker – Over zonering in de landschapsinrichting

Daan Zandbelt – Combineren kun je leren door het uit te proberen

Paneldiscussie met:

  • Martha Bakker
  • Daan Zandbelt
  • Sandra van Assen (Stedenbouwkundige, architect en secretaris Noorderbreedte),
  • Cornelis Hoogterp (Masterstudent Landschapsgeschiedenis),
  • Alfred Kazemier (Directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp, Stadsontwikkeling, Gemeente Groningen)

Alle informatie

Datum en plaats
16 maart Rabo Studio/Newsroom Forum Groningen

Programma
19.30 – Inloop
20.00 – Start programma
21.00 – Paneldiscussie
21.30 – Netwerkborrel

Gastheer
Willem Smink

Gespreksleider
Tjesse Riemersma

Toegang is gratis, zowel voor Noorderbreedte-abonnees als voor wie Noorderbreedte een warm hart toedraagt. Reservering is wel gewenst, en kan via de website van het Forum.

Over de sprekers

Martha Bakker heeft een achtergrond in de fysische geografie (UvA), en is gepromoveerd op het onderwerp landgebruiksveranderingen en bodemdegradatie aan de Universite Catholique de Louvain la Neuve. Na haar promotie is ze als postdoc begonnen aan de Wageningen Universiteit – leerstoelgroep Land Dynamiek, en is na enkele jaren overgestapt naar de landgebruiksplanningsgroep. Sinds 1 juli 2019 is zij leerstoelhouder van deze groep.

Daan Zandbelt leidt samen met Bart van Kampen De Zwarte Hond vestiging in Rotterdam. Hij werkt aan complexe stedelijke projecten die variƫren van regionale structuurvisies tot precieze ruimtelijke stedenbouwkundige en architectonische interventies. Eerder had Daan Zandbelt samen met Rogier van den Berg het bureau Zandbelt&vandenBerg. Van 2016 tot 2020was hij naast zijn werkzaamheden voor De Zwarte Hond ook werkzaam als Rijksadviseur en adviseerde hij, samen met Berno Strootman en Rijksbouwmeester Floris Alkemade, vier jaar lang het Rijk over ruimtelijk-maatschappelijke kwesties.